:

Na Bledu januarja začenja z delovanjem poslovna skupina BNI Bled -

Thursday, January 8, 2015

Blejsko drsališče z razgledom -

Friday, January 2, 2015

Zimska sezona na smučišču Straža -

Friday, January 2, 2015

Srečno novo leto 2015! -

Tuesday, December 30, 2014

Andraž Krek državni prvak, Jan Špik osvojil tretje mesto -

Sunday, September 23, 2012

V soboto bo na blejskem jezeru državno prvenstvo v veslanju -

Tuesday, September 18, 2012

IZTOK ČOP – ZAVESLAJ Z MANO -

Sunday, September 16, 2012

KREMŠNITA – Blejska slaščica -

Sunday, September 16, 2012

FISTRAVEC, ŠPIK, MARKOVC IN ROJEC BRONASTI NA EVROPSKEM PRVENSTVU -

Sunday, September 16, 2012

Četverec v finalu -

Sunday, September 16, 2012

Ogled zatočišča netopirjev – Jame pod Babjim zobom -

Friday, September 14, 2012

Štiri posadke na EP v Varese -

Thursday, September 13, 2012

Gamma Swing center tudi na Bledu -

Thursday, September 13, 2012

Klavir na jezeru | Sobota 15. september, Bled -

Sunday, September 9, 2012

AuctionClicker – Dražbe na enem mestu -

Sunday, September 9, 2012

9. redne seje OS Občine Bled -

Wednesday, June 27, 2012

Jernej Markovc 2. -

Wednesday, June 27, 2012

Petkovi popoldnevi v parku: Zeleni škrat raziskuje – DREVESA -

Wednesday, June 27, 2012

Sredin večer – Alpska filmoteka: Stari in novi film o TNP -

Wednesday, June 27, 2012

SVOJA VRATA ODPIRA 17. FESTIVAL BLED -

Wednesday, June 27, 2012

9. redne seje OS Občine Bled

Občinski svet se je med drugim seznanil z analizo organiziranosti občinskih javnih gospodarskih služb, pri čemer je v zadnjih letih prišlo do precejšnjih zakonskih sprememb in je potrebno celotno področje na novo urediti. Zato so svetniki obravnavali in sprejeli sveženj sedmih novih osnutkov odlokov (krovni odlok, oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin, zaščita in reševanje, oskrba živali).

Sledila sta redakcijska popravka odlokov o prevozih v cestnem prometu in uskladitev postopka imenovanja direktorja Zavoda za kulturo z veljavno zakonodajo.

Občinski svet je sprejel osnutek odloka o novi organizaciji in delovnih področjih občinske uprave. Odlok je usklajen z aktualno zakonodajo, prinaša pa predloga dveh ključnih novosti: ukinitev oddelčne organiziranosti občinske uprave in ustanovitev režijskega obrata, ki bi prevzel dejavnosti t. i. programa Turistična infrastruktura pri javnem podjetju Infrastruktura Bled. Razlogi so povečanje učinkovitosti zaradi ukinjanja hierarhičnih ravni in usmeritev v procesno obliko organizacije. Na drugi strani pa predvidevamo tudi finančne učinke na račun ukinjanja posrednih režijskih stroškov, ki jih javno podjetje trenutno zaračunava občini. Z Infrastrukturo Bled smo se sicer predhodno v letošnjem letu že dogovorili za fiksen ključ pokrivanja sorazmernega dela skupnih stroškov podjetja (30 %, prej pribl. 38 % oz. sorazmerni del prihodkov), ki izhajajo iz upravljanja z objekti in urejanja javnih površin, vendar še vedno dosegajo pribl. 250.000 € letno.

V nadaljevanju sta bili dve točki povezani s koncesijo za kanalizacijo. Sprejet je bil sklep o delitveni bilanci z Občino Gorje tudi na tem področju, kjer smo se dogovorili za razmerje lastniških deležev na skupnih delih (primarni vodi in čistilna naprava) ter za razmerje pokrivanja obratovalnih stroškov, ki temelji na porabi pitne vode. Svetniki pa so soglašali tudi z dvigom cene za kanalščino in čiščenje za dobre 3 cente na kubični meter vode, kar bo na letni ravni pomenilo 24.000 € nižji strošek za občino. Razliko npr. v višini 17 centov na mesec v primeru porabe 5 m3 vode bodo plačevali porabniki oz. na letni ravni v tem primeru zvišanje pomeni 2,04 €.

Na koncu so se svetniki seznanili še s poročilom o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2011.